Het actuele getal: SDR 4.306,3 miljoen

Nieuwsbericht
Datum 11 november 2009

In augustus en september 2009 ontving Nederland toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten tot een waarde van SDR 4.306,3 miljoen. De tegenwaarde in euro bedroeg EUR 4,688,6 miljoen. Bijzondere trekkingsrechten maken deel uit van de officiële reserves van een land. Het zijn een soort fiches, die door het IMF worden gecreëerd en door de lidstaten kunnen worden ingezet voor de financiering van tekorten in het betalingsverkeer met het buitenland.

Eerdere toewijzingen van bijzondere trekkingsrechten aan ons land hadden plaatsgevonden in de periode 1970-1971 tot een waarde van SDR 236,5 miljoen en in de periode 1979-1981 tot een waarde van SDR 293,9 miljoen. De toewijzing in augustus 2009 maakt deel uit van een algemene toewijzing van bijzondere trekkingsrechten ter grootte van SDR 161,2 miljard aan alle lidstaten van het IMF en heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de wereldwijde financiële crisis door op ruime schaal liquide middelen te verschaffen.

Tevens wordt ermee beoogd te voorkomen dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan doordat landen een restrictief economisch beleid voeren gericht op het opbouwen van officiële reserves. De toewijzing in september met een totale omvang van SDR 21,5 miljard komt vooral ten goede aan landen die nog niet hebben kunnen profiteren van de eerdere toewijzingen, omdat ze op dat moment nog geen lid waren van het IMF. De recente toewijzingen hebben de waarde van de uitstaande bijzondere trekkingrechten bijna met een factor 10 vergroot. Dit weerspiegelt tevens de enorme groei van het internationale betalingsverkeer in de afgelopen 40 jaar.

Grafiek Toewijzing van bijzondere trekkingsrechten aan Nederland