Het actuele getal: EUR 10 miljard

Nieuwsbericht
Datum 29 december 2009

Nederlandse bedrijven gaven in de tweede helft van 2009 voor EUR 10,3 miljard aan aandelen uit. Hiermee kwam een eind aan een periode van zeer beperkte emissieactiviteit sinds het uitbreken van de kredietcrisis eind 2007 (afgezien van de diverse onderhandse plaatsingen van aandelen door banken ter verkrijging van overheidssteun). Bovendien betekende dit een sterke toename ten opzichte van het sinds 2002 gangbare niveau van ca. EUR 2 miljard aan jaarlijkse emissies. Uitzondering hierop vormde het jaar 2007 waarin Fortis voor EUR 6,7 miljard aan aandelen uitgaf ter financiering van haar participatie in de overname van ABN AMRO.

De toegenomen emissieactiviteit komt voort uit enerzijds de hernieuwde interesse van beleggers in risicodragende beleggingen en anderzijds de behoefte bij financiële instellingen en (niet financiële) bedrijven aan versterking van hun – als gevolg van de crisis verzwakte - balansen. Financiële instellingen die  zich in de nasleep van het faillissement van Lehman Brothers voor steun tot de staat gewend hadden, betaalden die nu (gedeeltelijk) terug. Aegon, SNS Reaal en ING waren samen goed voor EUR 8,3 miljard aan emissies.

Waar bedrijven zich vóór de crisis in toenemende mate met geleend geld financierden om via het hefboomprincipe hun winsten te vergroten, gaven deze het afgelopen half jaar aandelen uit om daarmee hun schulden te verminderen (TomTom, Reed Elsevier, Wavin, Heijmans). Ook werden aandelen uitgegeven ter financiering van uitbreidingen (Corio, Crucell, VastNed Retail, SBM Offshore). Overigens waren emissies door niet financiële bedrijven nog significant lager dan begin jaren 2000. Destijds gaven bedrijven vooral voor de financiering van aan informatie technologie gerelateerde investeringen jaarlijks meer dan EUR 10 miljard aan aandelen uit.

Grafiek Emissies van aandelen