Het actuele getal: EUR 10,7 miljard

Nieuwsbericht
Datum 13 januari 2009

Nederlandse verzekeringsinstellingen hebben ultimo derde kwartaal 2008 voor EUR 10,7 miljard geïnvesteerd in onroerend goed. Het gaat hierbij om directe beleggingen in onroerend goed, niet om deelname aan beleggingsfondsen die beleggen in onroerend goed (vastgoedfondsen).

Ongeveer 12% (EUR 1,3 miljard) hiervan is geïnvesteerd in onroerend goed dat de verzekeringsinstellingen zelf in gebruik hebben. Het grootste deel (EUR 9,4 miljard) van hun totale investeringen in onroerend goed wordt aangehouden als belegging. De levensverzekeraars zijn de grootste directe vastgoedbeleggers; zij zijn goed voor 93% van het onroerend goed dat verzekeringsinstellingen in handen hebben.

Van het onroerend goed dat als belegging wordt aangehouden bestaat 32% uit woningen. Het overige onroerend goed betreft vooral kantoor- en bedrijfspanden. Over het algemeen geldt dat de omvang van de totale vastgoedportefeuille vanaf 2007 niet veel meer is gewijzigd. Toch wordt er actief gehandeld door verzekeringsinstellingen. Zo werd in de eerste drie kwartalen van 2008 voor EUR 446 miljoen aan onroerend goed verkocht en voor EUR 283 miljoen aangekocht.

Onroerend goed in bezit van verzekeringsinstellingen

voetnoot