Directeur Dirk Witteveen overleden

Nieuwsbericht
Datum 14 september 2007

Donderdag 13 september is directeur mr. D.E. (Dirk) Witteveen op 58-jarige leeftijd overleden. Ondanks dat hij al enige tijd ernstig ziek was, komt zijn overlijden toch nog onverwachts.

Dirk Witteveen

Witteveen heeft als lid van de directie een wezenlijke bijdrage geleverd aan het beleid en het toezicht van de Nederlandsche Bank. Hij was een bijzondere en krachtige persoonlijkheid wiens betrokkenheid bij DNB tot het allerlaatste moment groot was. Directie en medewerkers van de Bank zijn hem allen veel dank verschuldigd.