De Nederlandsche Bank gaat over tot betaling aan spaarders bij Icesave

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2008

Met ingang van 11 december 2008 is DNB overgegaan tot eerste betalingen aan de Nederlandse spaarders bij Icesave. DNB doet dat niet alleen als uitvoerder van het Nederlandse depositogarantiestelsel, maar neemt tevens de afwikkeling van het IJslandse garantiestelsel voor haar rekening.

Inmiddels heeft DNB een kleine 100.000 aanvragen – van de in totaal 140.000 rekeninghouders – van Nederlandse depositohouders bij Icesave per post ontvangen. Spaarders bij Icesave komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal Euro 100.000 per persoon.

DNB doet er alles aan om de ontvangen aanvragen vóór Kerst te behandelen en te betalen. Uiteraard kan alleen betaald worden wanneer de aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voor uitkering is voldaan.