DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 4

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2011

De Nederlandsche Bank (DNB) hecht eraan pensioenfondsbestuurders, andere belanghebbenden en het publiek tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder meer informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De vierde nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Instructiebrief DNB evaluatie herstelplan ultimo 2010
  • Gezamenlijk nieuwsbericht DNB, AFM, Pensioenfederatie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over proces evaluatie herstelplannen
  • Seminar DNB voor interne toezichthouders pensioenfondsen
  • Themabijeenkomsten voor certificerende accountants en actuarissen