Pensioenadministratie bij verzekeraars voor verbetering vatbaar

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2011

In opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal verzekeraars onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de administratie van pensioenverzekeringen. Daarbij zijn afwijkingen in de geadministreerde bedragen ten opzichte van de feitelijke pensioenaanspraken geconstateerd.

Het gaat meestal om beperkte afwijkingen die alle gebaseerd lijken op vergissingen of misrekeningen, zowel in het voordeel als in het nadeel van pensioendeelnemers. De administratie en de daaruit voortkomende individuele pensioenberekeningen zijn voor verbetering vatbaar. Deelnemers moeten precies kunnen achterhalen waar ze aan toe zijn. Oorzaken voor de afwijkingen liggen in de toenemende complexiteit van pensioenregelingen, opeenvolgende wets- en daardoor regelingswijzigingen, het grote aantal mutaties bij een langjarige aanspraakopbouw en fusies van verzekeraars met integratie van administraties. Met de komst van het nationaal Pensioenregister hebben transparantie en nauwkeurigheid van pensioengegevens nog meer aan belang gewonnen.

DNB heeft de betrokken verzekeraars gevraagd een plan van aanpak op te stellen waarin aangegeven wordt hoe op korte termijn de onvolkomenheden worden gecorrigeerd. De toezichthouder houdt de vinger aan de pols bij de naleving van het plan van aanpak. Ook pensioenverzekeraars die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek wordt verzocht kritisch naar het administratieproces te kijken.

In het toezicht op verzekeraars kijkt DNB onder andere naar de beheerste en integere bedrijfsvoering. Het op orde zijn van de administratie is één van de thema’s waar in dat kader onderzoek naar wordt gedaan. Het onderzoek is eerder aangekondigd in Thema’s DNB Toezicht 2010. Het onderzoek wordt over enkele jaren herhaald om te bezien of de benodigde verbetering van de administratie heeft plaatsgevonden. Met een vergelijkbaar onderzoek naar de administratie van pensioenaanspraken bij pensioenfondsen wordt in de loop van het voorjaar gestart.