Wetgevingsbrieven AFM en DNB naar Tweede Kamer.

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste “wetgevingsbrieven” van AFM en DNB met betrekking tot het Pensioentoezicht naar de Tweede Kamer gestuurd. In oktober zijn voor het eerst wetgevingsbrieven door de minister van Financiën naar de Kamer gestuurd.

Hierin rapporteren de toezichthouders de minister over knelpunten die zij hebben gesignaleerd in de regelgeving. Voortaan zullen AFM en DNB de minister jaarlijks rapporteren over knelpunten die door de toezichthouders zijn gesignaleerd in de regelgeving. Uiteraard kunnen de toezichthouders ook op andere momenten knelpunten in de regelgeving aan de orde stellen bij de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.