DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 5

Nieuwsbericht
Datum 4 februari 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De vijfde nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Evaluatie herstelplannen
  • Toepassen discretionaire bevoegdheid toeslagverlening in de evaluatie
  • Premiepensioeninstelling sinds begin dit jaar mogelijk
  • Ingangsdatum nieuwe parameters
  • Pensioendag 2011
  • Herverzekerde fondsen niet langer verplicht kredietrisico te adresseren
  • Aanscherping beleid over collectieve waardeoverdracht bij liquidatie
  • Onderzoek naar kwaliteit pensioenadministratie