Statistisch Bulletin verdwijnt

Nieuwsbericht
Datum 8 februari 2011

Met ingang van 2011 zal het Statistisch Bulletin (SB) niet meer verschijnen. Daarmee komt een einde aan een traditie van een decennium. De afgelopen tien jaar verscheen ieder kwartaal een SB met daarin de monetaire en financiële statistieken voor Nederland, en een keur aan artikelen op basis van deze statistieken.

Uit een enquête onder afnemers van het Statistisch Bulletin bleek dat de artikelen en statistische data die DNB in het SB publiceert hoog worden gewaardeerd. Aan de fysieke verschijningsvorm werd echter veel minder waarde gehecht. Daarop heeft DNB besloten de publicatie van het SB te beëindigen en, door vermindering van papierverbruik, verdere invulling te geven aan haar streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bovendien biedt internet ons de mogelijkheid meer op de actualiteit in te spelen en onze analyses te delen.

Via de publicatie van Statistische Nieuwsberichten en DNBulletin op haar site verwacht DNB onverminderd aan de informatiebehoefte te voldoen. Alle statistische gegevens blijven uiteraard te allen tijde beschikbaar op de DNB website, via het ‘Statistiek’ deel. Daar worden alle tabellen volledig en up-to-date gepubliceerd.

Via de onderstaande link kunt u zich abonneren op de nieuwsservice. Deze houdt u op hoogte van de publicatie van Statistisch Nieuwsberichten en het DNBulletin.