FEC richt zich in 2011 op 'Afpakken', 'identiteitsfraude' en 'integriteitrisico’s bij pensioenfondsen'

Nieuwsbericht
Datum 9 februari 2011

Vandaag is het jaarplan 2011 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) op de website gepubliceerd. In het jaarplan geeft het FEC de accenten aan waar het zich het komende jaar op richt.

Nieuw op de agenda staat het onderwerp 'Afpakken' van crimineel (verworven) vermogen, van bijvoorbeeld criminele financiële dienstverleners, opdat misdaad niet loont. Ook wordt door de FEC-partners in 2011 gezamenlijk onderzoek gedaan naar de integriteitsrisico’s bij pensioenfondsen. Doel hierbij is zicht te krijgen op de mate waarin vastgoedtransacties door pensioenfondsen een bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering van pensioen-fondsen.

Identiteitsfraude wordt gesignaleerd bij meerdere onderwerpen waar het FEC zich in 2011 op richt. Elke FEC-partner wordt geconfronteerd met bepaalde vormen van identiteitsfraude. Door deze fraude en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat wordt de integriteit van de financiële sector op verschillende terreinen aangetast. Het FEC zal daarom bij de aanpak van bijvoorbeeld misbruik van money transfers eveneens streven naar een vermindering van misbruik of fraude met betrekking tot de identiteit van personen en identiteitsgegevens .

Witwassen blijft net als in 2010 de aandacht van het FEC houden. In 2011 wordt de National Threat Assessment Witwassen afgerond en bekeken welke vervolgacties noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt er opgetreden tegen facilitators die witwassen en /of vastgoedfraude (mede) mogelijk maken.

Tot slot wordt de samenwerking verder versterkt op de gebieden van cybercrime en de bestrijding van terrorismefinanciering.

Het volledige FEC Jaarplan 2011 staat op www.fec-partners.nl.

Het Financieel Expertise Centrum is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiele sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.