Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten gepubliceerd.

Nieuwsbericht
Datum 16 februari 2011

Binnen de zakelijke vastgoedsector heeft zich de laatste jaren een aantal incidenten voorgedaan met negatieve gevolgen voor de reputatie van de vastgoedsector als geheel. Daarbij is ook significante financiële schade toegebracht aan een aantal onder DNB-toezicht staande instellingen.

DNB rekent vastgoed al een aantal jaren tot één van de speerpunten binnen het integriteittoezicht en vindt dat een zakelijke vastgoedactiviteit naar haar aard een hoger risico op fraude en witwassen met zich meebrengt. Dit wordt onder andere toegeschreven aan de relatief hoge waarde van vastgoedobjecten, de vaak ondoorzichtige prijsvorming en de complexiteit van de transacties.

DNB is actief lid van de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed en het Financieel Expertise Centrum waar de afgelopen jaren de aanpak van fraude in de vastgoedsector met regelmaat aan bod is gekomen. Daarnaast heeft DNB ook een eigen verantwoordelijkheid in het bevorderen van een integere financiële sector. Integriteit is naast soliditeit een voorwaarde voor een stabiele financiële markt.

Met deze beleidsregel geeft DNB aan dat financiële instellingen in hun wettelijk vereiste integriteitbeleid en de daarop gebaseerde procedures en maatregelen (waaronder een gedegen uitvoering van Customer Due Diligence) rekening moeten houden met verhoogde integriteitrisico’s die verbonden zijn aan zakelijke vastgoedactiviteiten. Daarnaast wordt in deze beleidsregel aangegeven hoe het integriteitbeleid op dit onderwerp ingevuld kan worden..

De concept beleidsregel is het najaar van 2010 ter consultatie aan de markt voorgelegd. De resultaten van deze consultatie zijn verwerkt in de beleidsregel en een feedbackstatement. De definitieve beleidsregel is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.