DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 6

Nieuwsbericht
Datum 4 maart 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De zesde nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Multi Opf
  • Stand van zaken evaluatie herstelplannen
  • DNB themaonderzoeken 2011
  • Andere invulling materieel toezicht
  • Regeling beheerst beloningsbeleid
  • Q&A afdekken renterisico