Mate van compliance aan oversightstandaarden in 2010 goed

Nieuwsbericht
Datum 17 maart 2011

Vanaf 2006 publiceert DNB jaarlijks in het Jaarverslag een overzicht van de mate waarin de voor Nederland relevante instellingen in het betalings- en effectenverkeer voldoen aan de oversightstandaarden.

Met ingang van dit jaar wordt dit overzicht uitgebracht in een aparte publicatie, die heden is gepubliceerd. Het Oversightrapport 2010 geeft de resultaten van het oversight weer in het afgelopen jaar. Het geheel overziend mag geconcludeerd worden dat, zowel in het effectenverkeer als in het betalingsverkeer, de mate van compliance met internationale oversightstandaarden goed is.