DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 7

Nieuwsbericht
Datum 1 april 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Beleidsregel integriteit vastgoed
  • Joanne Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie voor SZW
  • Thema’s toezicht 2011: crisisplannen, innovatieve beleggingen, uitbesteding vermogensbeheer, integraal risicomanagement, administratie en pensioenrechten en –aanspraken en governance
  • Aanpassing sterftegrondslagen en compliance.