DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 8

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht. 

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De achtste nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Beleggingsbeleid en risicobeheer pensioenfondsen blijft voor verbetering vatbaar
  • Toetsingskader beleggingen in infrastructuur
  • Kosten vermogensbeheer pensioenfondsen worden in kaart gebracht
  • Risico's van Exchange Traded Funds
  • Gewijzigde wetgeving rondom de toeslagenmatrix Toetsing deskundigheid
  • Jaarstaten 2010: extra aandacht voor de inkoopregeling in het kader van de Wet VPL (Vut, prepensioen en levensloop).