Aanbieding Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2010

Nieuwsbericht
Datum 24 mei 2011

Hierbij ontvangt u de rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2010.

De rapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten en voortgang in het afgelopen jaar met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen in het retailbetalingsverkeer.