DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 9

Nieuwsbericht
Datum 3 juni 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Rente-afdekking Nederlandse pensioenfondsen niet toegenomen in de afgelopen jaren,
  • Seminar interne toezichthouders pensioenfondsen,
  • DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af,
  • Speech Olaf Sleijpen, Pensioencongres AFM, Pensioen in onzekere tijden,
  • DNB Pensioenseminar 2011,
  • Uitvraag beloningsbeleid,
  • Agenda 2011