DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 10

Nieuwsbericht
Datum 1 juli 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De tiende nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • Brief aan de Kamer over uitfasering kapitaalcontracten
  • Thematisch toezicht is regulier toezicht
  • Sectorbrede analyse premie
  • Melding vertrek David van As
  • Aanmelding bestuurders voor toetsing vereenvoudigd
  • Verwijzing naar recente statistische info over fondsen:
    - Pensioenfondsen beleggen voor een kwart in staatsobligaties eurogebied
    - Dekkingsgraad pensioenfondsen verder verbeterd in eerste kwartaal 2011