Achtergesteld deposito DSB Bank

Nieuwsbericht
Datum 5 juli 2011

Bij de DSB Bank afgesloten achtergestelde deposito’s vallen onder het garantiestelsel. Zo oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dit college deed deze uitspraak op 30 juni 2011.

Houders van een achtergesteld deposito bij de DSB Bank kunnen binnenkort alsnog een vergoeding aanvragen voor hun achtergesteld deposito.

Sommige rekeninghouders hebben al eerder een vergoeding gekregen uit het depositogarantiestelsel. Dit kregen ze voor tegoeden op andere rekeningen bij de DSB Bank. Zij moeten er rekening mee houden dat de maximale vergoeding 100.000 euro per persoon is. Dit maximum geldt voor alle rekeningen bij elkaar opgeteld. Rekeninghouders die al 100.000 euro hebben teruggekregen, hebben de limiet bereikt. Zij krijgen geen geld terug voor het achtergesteld deposito.

De Nederlandsche Bank (DNB) voert de garantieregeling uit. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort kunnen rekeninghouders een aanvraag doen. DNB maakt later bekend vanaf wanneer dit mogelijk is.

Een aanvraag doen voor een vergoeding kan het snelst digitaal. Daarvoor heeft u DigiD met sms nodig. Heeft u nog geen DigiD met sms-functie? Doe dan nu alvast een aanvraag op www.digid.nl/burger. Houdt er rekening mee dat de afhandeling hiervan vijf werkdagen kan duren. 

Nadere informatie over de procedure volgt. Houdt u de website van DNB in de gaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk
Mail: info@dnb.nl
Tel: 0800 020 10 68 (gratis)