DNB blijft resultaten Motorrijtuigen Aansprakelijkheid nauwlettend volgen

Nieuwsbericht
Datum 16 augustus 2011

Uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank (DNB) het afgelopen half jaar heeft gedaan naar de premiestelling van Motorrijtuigen Aansprakelijkheid blijkt dat er reden blijft tot zorg. Van de 28 verzekeraars die zijn onderzocht is geconstateerd dat 12 verzekeraars structureel een te lage premie in rekening brengen en slechts 2 verzekeraars daar een adequate voorziening voor hebben getroffen. De betrokken verzekeraars zijn hierop aangesproken.

Aandacht voor ontoereikende premies

In december 2010 heeft DNB de verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen aanbieden gevraagd aan te geven hoe zij omgaan met een niet-kostendekkende premie. Reden voor de aandacht is de negatieve trend die DNB ziet in de technische resultaten van deze verzekeraars. Achterliggende gedachte daarbij is dat een niet kostendekkende premie op termijn tot een ontoereikende solvabiliteitspositie van een verzekeraar kan leiden. DNB heeft aan verzekeraars waarvan zij inschatte dat er sprake was van een niet-kostendekkende premie ondermeer gevraagd of er een premietekortvoorziening is getroffen en wat de hoogte van deze voorziening is

Resultaten blijven zorgelijk

Het onderzoek dat in december is aangekondigd, is recent afgesloten. Ook het jaar 2010 is door een grote groep verzekeraars in de branche Motorrijtuigen WA wederom met een verlies afgesloten. Door de premiestelling en de premietekortvoorziening in beeld te brengen heeft DNB een goed inzicht wat het effect van de ondertarifering is op de solvabiliteitspositie. DNB heeft de verzekeraars die onvoldoende gereserveerd hebben voor te verwachten verliezen hierop aangesproken.
DNB blijft de ontwikkelingen in de markt voor Motorrijtuigen Aansprakelijkheid nauwlettend volgen zowel bij de afzonderlijke verzekeraars als de sector als geheel. Waar nodig zal DNB niet aarzelen om in te grijpen bij een verzekeraar.