Bericht voor houders achtergesteld deposito DSB Bank N.V.

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2011

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) maakt als uitvoerder van het depositogarantiestelsel het volgende bekend.

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 30 juni 2011, waarbij werd geoordeeld dat de hoofdsommen van DSB Bank Achtergestelde Deposito´s onder het depositogarantiestelsel vallen, biedt DNB de houders van achtergestelde deposito´s de gelegenheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel voor de hoofdsommen van deze achtergestelde deposito's .

Vanaf 1 september tot en met 30 november 2011 kunnen houders van een achtergesteld deposito van de DSB Bank om een vergoeding verzoeken onder het depositogarantiestelsel voor de hoofdsom van hun achtergesteld deposito. Bij een ‘en/of-rekening’ kunnen beide rekeninghouders - in beginsel ieder voor de helft - aanspraak maken op een vergoeding met betrekking tot de hoofdsom van het achtergesteld deposito. Verzoeken die DNB ontvangt ná 30 november 2011 worden niet in behandeling genomen.

Vergoedingen kunnen worden aangevraagd via een speciale website. Deze website is per 1 september 2011, 09.00 uur, toegankelijk. Houders van een achtergesteld deposito worden binnenkort individueel geïnformeerd over de procedure.

Vergoedingen worden uitbetaald binnen drie maanden nadat alle benodigde gegevens bij DNB bekend zijn. De totale vergoeding onder het depositogarantiestelsel bedraagt maximaal 100.000 euro per rekeninghouder.

Nadere informatie over het depositogarantiestelsel.

Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM 
(onder vermelding van 'DGS DSB Bank N.V.')

Informatiedesk DNB
Telefoon: 0800 – 020 1068 (gratis)