Door het Nederlands garantiestelsel gedekte banken beter toegankelijk

Nieuwsbericht
Datum 2 september 2011

De Nederlandsche Bank biedt sinds deze week de mogelijkheid om binnen het Wft-register een compleet overzicht te krijgen van alle banken die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. De bezoeker kan nu in één oogopslag zien of een bank wordt gedekt door deze regeling. Dit is van groot belang omdat het depositogarantiestelsel bepaalde tegoeden van rekeninghouders garandeert.

De maximum-dekking is een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties doorgaans ook niet. Klik op deze link om het overzicht te raadplegen.

Als uw bank niet vermeld staat in dit overzicht, valt zij niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u lezen via deze link.