DNB Magazine september 2011: Interview DNB-president Klaas Knot

Nieuwsbericht
Datum 26 september 2011

'Toen het erop aankwam bleek het Stabiliteits- en Groeipact een lachertje. De beslissing over sancties tegen landen die zich niet aan de afspraken houden, ligt namelijk bij de regeringen.' Dat zegt president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank in het septembernummer van DNB Magazine.

Zijn oplossing: er moeten automatische sancties, een dwingend herstelprogramma, komen voor landen die hun staatsschuld te ver laten oplopen of een te groot begrotingstekort hebben. En de besluitvorming daarover moet weg bij de politiek en worden neergelegd bij een onafhankelijke Europese budgettaire autoriteit, niet bij de ECB. Die is er, aldus de DNB-president, om de prijsstabiliteit in de eurozone te bewaken en al veel te ver gegaan met het opkopen van slechte leningen.

Over de opdracht waar de Zuid-Europese landen, en in het bijzonder Griekenland, voor staan is hij duidelijk: hun staatshuishouding op orde brengen, dus effectiever belasting heffen, minder uitgeven en markten hervormen. 'Dat is de enige structurele oplossing die er is.' Knot noemt Griekenland overigens geen hopeloze zaak. Als het land zijn economie privatiseert, zoals in Noord-Europa allang is gebeurd, dan wordt de staatsschuld meteen tot beheersbare proporties teruggebracht.

Dossier: Akkerbouw

DNB magazine - september 2010

De Nederlandse akkerbouw staat voor grote uitdagingen. De sector moet innoveren, specialisten aantrekken, duurzaam werken en in een aantal gevallen ook nog eens rekening houden met een afname van de Europese subsidiestroom. Wil de sector écht toekomstbestendig zijn, dan moeten er genoeg jonge boeren overblijven die het überhaupt nog aandurven om een bedrijf op te starten. 

Verder in DNB Magazine een essay van wijnschrijver Nicolaas Klei en een quiz over Financieel Europa, een onuitputtelijke bron van cijfertjes en nieuwtjes. Lezers kunnen hun kennis testen door antwoord te geven op vragen als: 'Welk land heeft de hoogste staatsschuld als percentage van het bbp', 'Wat is het doorrollen van schuld' en 'hoe groot is de hypotheekschuld van Nederland?'.