Nieuwe besluitbrieven verstuurd op 27 september

Nieuwsbericht
Datum 27 september 2011

Op 21 september is aan het licht gekomen dat DNB naar een aantal (circa 180) houders van een achtergesteld deposito bij DSB de verkeerde besluitbrief heeft gestuurd. Een deposant krijgt een besluitbrief nadat een aanvraag is gedaan voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel en DNB hier een besluit over heeft genomen.

 

In de verkeerde besluitbrieven kwamen de naam van de deposant en inhoud niet overeen met de uitkering die men had gekregen. DNB betreurt deze gang van zaken ten zeerste en heeft de betrokken deposanten hier op 23 september via een persoonlijk bericht over geïnformeerd en haar verontschuldigingen voor aangeboden. Overigens is wel het juiste bedrag bij de juiste persoon terechtgekomen.

Na onderzoek is gebleken dat de oorzaak van deze fout een technische achtergrond heeft. Om herhaling te voorkomen is het programma voor het samenstellen van de brieven aangepast. Op 27 september zijn de goede besluitbrieven aan alle deposanten verzonden.