DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen nummer 13

Nieuwsbericht
Datum 7 oktober 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Informatie over DNB Pensioenseminar op speciale site
 • Beter vermogensbeheer door pensioenfondsen
 • Geen premiebetaling, toch recht op pensioenverwerving
 • Evaluatie stand van zaken herstelplannen eind 2011
 • Duidelijkheid over 'adempauze'
 • Risicobeheer van vermogen: DNB vraagt bijzondere aandacht voor het invullen van derivaten en normwegingen in de vermogensbeheerrapportage
 • Uitkomsten themaonderzoeken
  o Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen
  o Integraal Risicomanagement: Q&A Integraal Risicomanagement
  o Governance: Artikel ‘Besturen is vooruitzien'
 • Linda Hobbelt afdelingshoofd Toezicht middelgrote en kleine pensioenfondsen
 • Accountsdagen en actuarissendag
 • Links