Voorrang DNB op Icesave vordering bevestigd door IJslandse Supreme Court

Nieuwsbericht
Datum 28 oktober 2011

De IJslandse Supreme Court heeft vandaag bevestigd dat DNB met voorrang de Icesave vordering van 1,6 miljard euro uit de failliete boedel van Landsbanki Islands hf. (Landsbanki) krijgt terugbetaald. DNB verwacht daardoor nog dit jaar een zeer aanzienlijk bedrag uit de boedel van Landsbanki te ontvangen.

Landsbanki was in Nederland vooral actief onder de naam Icesave, en kwam begin oktober 2008 in ernstige financiƫle problemen. Vanaf december 2008 tot medio 2009 heeft DNB een bedrag van ongeveer 1,6 miljard euro aan rekeninghouders uitgekeerd in verband met de uitvoering van de Nederlandse en IJslandse depositogarantiestelsels. Rekeninghouders van Icesave werden tot een maximumbedrag van 100.000 euro gecompenseerd. De rekeninghouders droegen bij de uitbetaling hun vordering voor een gelijk bedrag over aan DNB.

De aldus verkregen vordering van DNB is vervolgens ingediend in het faillissement van Landsbanki. Daarbij is aanspraak gemaakt op het wettelijke voorrangsrecht voor rekeninghouders. Dankzij dit voorrangsrecht dienen rekeninghouders met voorrang uit de boedel van een failliete bank te worden terugbetaald. Dit is het gevolg van IJslandse noodwetgeving die kort voor de IJslandse bankencrisis in oktober 2008 is ingevoerd.

De rechtsgeldigheid van de IJslandse noodwetgeving en het wettelijke voorrangsrecht is door andere crediteuren van Landsbanki betwist in een reeks van procedures die bijna drie jaar in beslag heeft genomen.

Naast de vordering van DNB werden ook de vorderingen van het Financial Services Compensation Fund (de uitvoerder van het Engelse depositogarantiefonds) en vorderingen van Engelse en Nederlandse lagere overheden en andere rekeninghouders betwist.

De IJslandse Supreme Court heeft vandaag de rechtsgeldigheid van de noodwetgeving en het voorrecht bevestigd waardoor een begin kan worden gemaakt met de terugbetaling.

Verwacht wordt dat de curatoren van Landsbanki nog voor het einde van dit jaar een eerste uitkering doen. Uit cijfers die de curatoren van Landsbanki in september 2011 bekend hebben gemaakt, kan worden opgemaakt dat de boedel van Landsbanki voldoende liquide middelen bevat om bij een eerste uitkering ongeveer een derde van de bevoorrechte vorderingen te voldoen. DNB kan in dat geval een bedrag van circa 500 miljoen euro tegemoet zien.

De ontvangsten worden doorbetaald aan het ministerie van Financiƫn die de uitvoering van het IJslandse depositogarantiestelsel heeft voorgefinancierd en aan de Nederlandse banken die financieel hebben bijgedragen aan de uitvoering van het Nederlandse depositogarantiestelsel.