DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 14

Nieuwsbericht
Datum 4 november 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

Onderwerpen

 • 'Adempauze' met betrekking tot de kostendekkende premie
 • Consultatie EIOPA advies voor de herziening van de Pensioenrichtlijn
 • Q&A integraal risicomanagement (IRM)
 • Q&A over het gebruik van parameters bij de evaluatie van de herstelplannen
 • Aanpassing FTK Verslagstaten
 • Impressie 50+ beurs en pensioen3daagse
 • DNB directielid Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie SZW
 • DNB publiceert Overzicht FinanciĆ«le Stabiliteit
 • Wetsvoorstel Pensioenfonds Governance voor Advies naar Raad van State
 • Evaluatie herstelplannen
 • Arnoud Vossen benoemd tot afdelingshoofd Toezicht grote pensioenfondsen
 • Actuarissendag
 • Links