DNB rapporteert over onderzoek beleggingsresultaten pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 30 november 2011

Naar aanleiding van de motie Van den Besselaar c.s. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan DNB gevraagd de beleggingsresultaten van pensioenfondsen over de jaren 2000 tot en met 2010 te onderzoeken en de resultaten te vergelijken met de door de fondsen zelf gekozen benchmark.

DNB heeft in de vorm van een rapportage de Minister geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. De Minister heeft het rapport op 29 november naar de Tweede Kamer gestuurd.