DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 15

Nieuwsbericht
Datum 2 december 2011

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • DNB rapporteert over onderzoek beleggingsresultaten pensioenfondsen
  • Working paper over het gebruik van alternatieve beleggingen en derivaten
  • Variabele beloningen bij pensioenfondsen
  • Handhaving bij niet tijdige aanmelden nieuwe bestuurders voor toetsing
  • Minimumniveau bescherming tegen cybercrime: circulaire Informatiebeveiliging
  • Heffing reguliere toezichtkosten 2011
  • Toetsing van bestuurders bij fondsen in liquidatie en herverzekerde fondsen
  • Resultaten onderzoek administratie pensioenfondsen, Quinto-P
  • Evaluatie herstelplannen 2011
  • Rekenrente individuele waardeoverdracht