DNB Magazine december 2011: Interview DNB-directeur Jan Sijbrand

Nieuwsbericht
Datum 23 december 2011

'Als we ons in een probleem vastbijten, dan laten we niet los voordat de instelling haar maatregelen heeft genomen', aldus Jan Sijbrand, bij de Nederlandsche Bank verantwoordelijk voor het toezicht op banken.

Essay Herman Wijffels: van survival of the fittest naar survival of us all

DNB magazine - december 2011

In zijn essay voor DNB Magazine pleit econoom Herman Wijffels voor een nieuwe manier van denken en doen binnen de financiële sector: 'Het is laat, maar niet té laat. Inzicht, kennis en technologie zijn voorhanden om maatschappij en economie te verduurzamen.'

Nieuwe spelregels voor financiële sector

Het antwoord op de vraag of Nederland zich een toonaangevende financiële sector kan veroorloven, luidt bevestigend. Mits regelgeving en toezicht daarop zijn toegesneden. Dit stelt Paul Hilbers, divisiedirecteur Toezicht beleid bij DNB, in zijn oratie als hoogleraar Toezichtbeleid Financiële Instellingen aan de Nyenrode Business Universiteit.

Verder in DNB Magazine onder meer een artikel over Europees betalen, een profiel van Ierland en een dossier over de crisis van de jaren dertig.