Eerste DNBulletin verschijnt vandaag

Nieuwsbericht
Datum 6 januari 2011

Vanmiddag verschijnt het eerste DNBulletin. Deze nieuwe rubriek op de website van de Nederlandsche Bank (DNB) vervangt het Kwartaalbericht, waarvan de editie van december 2010 een reeks van veertig jaar afsloot. Het bulletin zal korte, actuele artikelen met een kernachtige boodschap bevatten. Met DNBulletin wil DNB sneller informeren, anticiperen en reageren.

Informeren als het gaat om het delen van kennis met de maatschappij. Anticiperen als het gaat om het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de economie, het toezicht en het betalingsverkeer. En reageren als het gaat om het antwoord geven op indringende vragen die door de maatschappij aan DNB worden gesteld.

Er zullen minimaal 25 webartikelen per jaar verschijnen. Overigens worden de overzichten over Toezicht en de economische ontwikkelingen die in het KB werden gepubliceerd, overgebracht naar de halfjaarlijkse publicaties 'Overzicht Financiële Stabiliteit' en 'De ramingen voor de Nederlandse economie'.