DNB publiceert Nieuwsbrief Pensioenen - nummer 16

Nieuwsbericht
Datum 6 januari 2012

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Rentetermijnstructuur gecorrigeerd en maximering korting
 • Informatievoorziening aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden over een voorgenomen korting
 • Informatiebijeenkomst over de evaluatie herstelplan
 • Herinnering aanvraag adempauze
 • Artikel deskundigheid in Pensioen Bestuur & Management
 • Toetsing niet eerder getoetste bestuurders volgens Beleidsregel deskundigheid
 • DNB Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen in werking getreden
 • DNB onderzoek voorwaardelijkheidsverklaringen en uitsluitingsclausules
 • Informatie over en voor premiepensioeninstellingen (PPI) op website DNB
 • Hoofdpunten DNB seminar intern toezicht
 • Links
 • Agenda