DNB publiceert nieuwsbrief Pensioenen - Nummer 18

Nieuwsbericht
Datum 2 maart 2012

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe aanpak pensioentoezicht
 • Toezicht op gedrag en cultuur: Themaonderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen
 • DNB past correctie toe op rentecurve februari 2012
 • Belangrijke gevolgen voor pensioenfondsen van overgang naar één Europese betaalmarkt (SEPA)
 • Melding func tiewisseling binnen het bestuur
 • Onderbouwing voor toetsing bestuurders
 • Nieuwe website DNB voor consumenten, onder andere over pensioen
 • Nieuwe jaarstaat 'specificatie kosten vermogensbeheer'
 • Advies EIOPA over herziening Europese Pensioenrichtlijn
 • Evaluatie herstelplannen
 • Links  
 • Agenda