Betalings- en effectenverkeer voldoet in hoge mate aan de oversightstandaarden

Nieuwsbericht
Datum 15 maart 2012

Heden is het Oversight op betalings- en effectenverkeer 2011 gepubliceerd. Dit bevat het oordeel van DNB over de compliance van het betalings- en effectenverkeer met de oversightstandaarden. Deze standaarden worden internationaal gehanteerd door centrale banken en effectentoezichthouders.

Het geheel overziend mag geconcludeerd worden dat, zowel in het effectenverkeer als in het betalingsverkeer, de mate van compliance met de standaarden goed is, hoewel op onderdelen verbeteringen gewenst zijn.

Vanaf 2006 publiceert DNB jaarlijks zo’n oordeel. DNB heeft de wettelijke taak om bij te dragen aan de goede werking van het betalingsverkeer. Het belang daarvan is groot aangezien storingen op dit terrein kunnen leiden tot een systeemrisico of tot schade aan de Nederlandse economie. Daarom houdt DNB toezicht op instellingen die een onderdeel vormen van het betalings- en  effectenverkeer. Deze instellingen verzorgen bijvoorbeeld de afhandeling van pintransacties, de afwikkeling van transacties tussen banken en de afwikkeling van beurstransacties. Deze vorm van toezicht wordt internationaal aangeduid als oversight.

Voor meer informatie over de oversightrol van DNB wordt verwezen naar de brochure Oversight op de website.