DNB past correctie toe op rentecurve maart 2012

Nieuwsbericht
Datum 5 april 2012

Vanwege de voortdurende uitzonderlijke marktomstandigheden heeft DNB besloten de DNB-rentetermijnstructuur ook per ultimo maart 2012 vast te stellen op basis van driemaandsmiddeling.

DNB heeft de intentie dit beleid voorlopig voort te zetten. In ieder geval tot duidelijk is wat de gevolgen zijn van de hoofdlijnen van het nieuwe financiĆ«le toetsingskader voor pensioenfondsen. Daarover voert het kabinet rond de zomer overleg met DNB, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. Het expliciteren van deze intentie beoogt bij te dragen aan rust en duidelijkheid voor de pensioensector. Dit besluit is genomen in overleg met de minister van SZW. 

Om een gelijk speelveld voor verzekeraars te waarborgen, krijgen verzekeraars die de DNB-rentetermijnstructuur hanteren met ingang van eind maart dezelfde keuzemogelijkheid als verzekeraars die de AAA-curve van de Europese Centrale Bank hanteren. Dit betekent dat alle verzekeraars nu kunnen kiezen voor rentemiddeling. DNB zal daarom voor verzekeraars de actuele rentetermijnstructuur publiceren.