Financial Infrastructures Research Conference 2012, 19-20 april

Nieuwsbericht
Datum 19 april 2012

Op donderdag 19 en vrijdag 20 april vindt bij DNB de Gezamenlijke Universiteit Tilburg/DNB Financial Infrastructures Research Conference 2012 plaats.

Gedurende de kredietcrisis, waarbij sprake was van grote marktturbulentie, hebben de betaal- en effectenafwikkelsystemen adequaat gefunctioneerd: zij hebben financiële transacties op tijd kunnen verwerken. Deze systemen samen vormen de financiële infrastructuur. Een robuuste financiële infrastructuur is essentieel voor de financiële stabiliteit, doordat zij besmettingsgevaar van een in problemen geraakte instelling naar andere instellingen tegengaat. De crisis heeft niet alleen het belang van een robuuste financiële infrastructuur getoond, zij heeft ook enkele kwetsbare plekken laten zien. Ook is duidelijk naar voren gekomen dat financiële instellingen en markten in toenemende mate met elkaar verweven zijn. De consequenties van eventuele calamiteiten kunnen hierdoor veel ingrijpender zijn dan vooraf voorzien.

Doel van de internationale, academische conferentie is na te gaan hoe de financiële infrastructuur verder verstevigd kan worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: de OTC-derivatenmarkt, minimalisatie van systeemrisico door centrale tegenpartijen, aanbod van en vraag naar onderpand, liquiditeitsbesparingen in hoogwaardige betaalsystemen, stressindicatoren op basis van betaalstromen in hoogwaardige betaalsystemenen en de effectiviteit van noodmaatregelen op het functioneren van de financiële infrastructuur.

DNB organiseert deze conferentie samen met de Universiteit Tilburg. Circa 50 deelnemers uit binnen- en buitenland nemen hieraan deel. Voor het programma van de conferentie, klik hier.