FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB

Nieuwsbericht
Datum 20 april 2012

Vandaag heeft DNB alle instellingen die onder haar toezicht staan via een brochure op de hoogte gebracht van de nieuwe toezichtaanpak FOCUS!. DNB hanteert voortaan deze nieuwe aanpak van risicoanalyse en risicomitigatie in haar toezicht.

De introductie van FOCUS! is onderdeel van het continue streven naar verbeteringen in het toezicht en vloeit voort uit het Plan van Aanpak Cultuurverandering. Op basis van ervaringen uit de kredietcrisis heeft DNB geconcludeerd dat effectiever toezicht vraagt om een meer instellingoverstijgende aanpak, meer aandacht voor kwalitatieve en strategische aspecten en een indringender en vasthoudender cultuur.

FOCUS! geeft invulling aan deze uitgangspunten. Instellingen worden vooraf ingedeeld in toezichtklassen, met ieder een eigen intensiteit van risicoanalyse. De aandacht voor macro-economische en sectorale ontwikkelingen, en de doorvertaling naar het toezicht op de instellingen, is in deze aanpak verankerd.