DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af

Nieuwsbericht
Datum 22 mei 2012

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van de herstelplannen van circa 300 pensioenfondsen beoordeeld; deze evaluaties, gebaseerd op de financiƫle positie van pensioenfondsen per ultimo 2011, zijn in februari 2012 bij DNB ingediend.

De resultaten van de beoordeling van de pensioenfonds evaluaties zijn vrijwel volledig in lijn met de eerder bekendgemaakte cijfers. Begin mei 2012 heeft DNB haar bevindingen van de beoordeling van de ingediende evaluaties schriftelijk aan de fondsen overgebracht. Fondsen hebben in hun evaluatie aangegeven of er nog steeds sprake is van een concreet en haalbaar herstelplan waardoor het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) en het vereist eigen vermogen (VEV) binnen de gestelde termijnen worden bereikt. Uitgangspunt daarbij was de financiƫle situatie van het fonds per 31 december 2011. Wanneer aanpassing van het premiebeleid, het beleggingsbeleid en indexatie geen sturing meer kunnen geven, is korten op de pensioenen een uiterste maatregel die een pensioenfonds kan treffen.

Evaluatieproces

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van circa 300 fondsen beoordeeld. Na ontvangst van de ingediende evaluaties medio februari 2012 zijn deze meteen getoetst op volledigheid. Vervolgens heeft DNB waar nodig herrapportages opgevraagd en is een inhoudelijke beoordeling van de ingediende evaluaties uitgevoerd, waarbij veelvuldig interactie heeft plaatsgevonden met fondsen. Bij beoordeling van de ingediende evaluaties is enerzijds sectorbreed naar een aantal speerpunten gekeken zoals de gehanteerde sterftegrondslagen en rendementen. Anderzijds heeft ook specifieke analyse op de ingediende evaluaties plaatsgevonden, waarbij ook nadrukkelijk individuele fondskarakteristieken en risicoprofielen zijn meegenomen in de afweging. DNB heeft in de eerste helft van mei 2012 haar bevindingen van de beoordeling van de ingediende evaluaties schriftelijk aan de fondsen overgebracht. Over het algemeen is DNB tevreden over de kwaliteit van de ingediende evaluaties.


Korten in cijfers

De beoordeling van de evaluatie van de herstelplannen bevestigt de voorgenomen maatregelen die fondsen hebben genomen en die in februari reeds zijn gecommuniceerd. Er is geen sprake van grote afwijkingen tussen de beoordeling en de ingediende evaluaties.  
 
Voorgenomen kortingsmaatregelen
 
Gewogen gemiddelde korting die fondsen hebben opgenomen: 2,2%
Aantal kortingsfondsen: 103
De totale pensioenverplichtingen van de kortingsfondsen: 390 miljard
Aantal fondsen dat meer dan 7% verwacht te moeten korten: 34
Aantal fondsen daarvan dat korting wil maximeren op 7% (per 01-04-2013): 23
 
Deelnemers totaal: 7,5 miljoen
Waarvan
Actieven: 2,4 miljoen
Slapers: 3,9 miljoen
Gepensioneerden: 1,2 miljoen
                                                
 
Doorgevoerde kortingen per 01-04-2012
 
Aantal fondsen: 5
Gewogen gemiddelde korting per 01-04-2012: 6,8%
Totale pensioenverplichtingen van deze 5 fondsen: 1,8 miljard
 
Deelnemers totaal: 28000
Waarvan
Actieven: 9000  
Slapers: 16000
Gepensioneerden: 3000