DNB publiceert nieuwsbrief Pensioenen - nummer 21

Nieuwsbericht
Datum 1 juni 2012

DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.

Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • DNB Pensioenseminar: geef uw mening!
  • Nieuw informatiebulletin AFM en DNB over toetsingen
  • DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af
  • Uitvragen DNB naar beheersing derivatentransacties en liquiditeitsrisico
  • Toetsing financieel crisisplan
  • DNB seminar voor intern toezichthouders
  • Agenda: DNB seminars in juni voor bestuurders, juristen en vermogensbeheerders