Symposium IT-uitbesteding & cloud computing

Nieuwsbericht
Datum 14 juni 2012

Op donderdag 14 juni was DNB, expertisecentrum ICT–risico’s, in gesprek met ruim honderd vertegenwoordigers  van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, aanbieders van IT-diensten (serviceproviders), extern accountants  en andere betrokkenen. Samen bespraken we vragen die nu spelen rondom uitbesteding en die de komende tijd alleen maar meer aan belang gaan winnen.

Tijdens het eerste deel  kwam de ‘traditionele’ vorm van uitbesteding aan bod. De conclusies van het uitbestedingsonderzoek 2011 werden toegelicht en er werd stil gestaan bij de eisen die DNB stelt aan de sector. 

Naast de presentatie van DNB (Ingrid Talsma) zijn er presentaties gegeven door:

  • Schuberg Philis (Pim Berger)
  • IBM (Gerhold Runneboom) en
  • ATOS (Harry Wijbenga)

Het tweede deel was geheel gewijd aan een 'trendy' vorm van uitbesteding: cloud computing waarbij de circulaire cloud computing als leidraad werd gebruikt. DNB (Miranda Chilvers) gaf een inleidende presentatie. Vervolgens werd er aan de hand van stellingen gediscussieerd met het panel  bestaande uit Brigitte Beugelaar (KPMG), Lien Ceulemans (Salesforce), Arjan Huisman (Van Lanschot), Aart van der Vlist (Nationale Nederlanden), Ton van Gessel (Microsoft) en Evert Koning (DNB).
Bij beide delen ontstond levendige discussie, waarbij de verschillende standpunten  bezien werden in het licht van het huidige wettelijke kader dat onveranderd van toepassing is voor deze 'nieuwe' vorm van uitbesteding. 
 
Een van de mooie uitkomsten was dat alle betrokkenen het erover eens zijn dat uitbesteding van ondersteunende IT specifieke risico’s oplevert. Door de nieuwe vormen van uitbesteding veranderen de bestaande risico’s niet, maar komen er wel aanvullende risico’s bij. Een enorme meerderheid vindt dat de huidige regels voldoen, met misschien hier en daar een kleine aanvulling of aanpassing. Alle aanwezigen bleken bereid hun eigen overwegingen voor te leggen, in de zaal, in de pauze en na afloop.

De discussies die tijdens het symposium ontstonden, leidden tot precies dat wat we beoogden: gedachten uitwisselen, oplossingen zoeken en verwachtingen naar elkaar uitspreken.