DNB publiceert nieuwe rentetermijnstructuur pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2012

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag voor de Nederlandse pensioenfondsen een nieuwe rentetermijnstructuur per ultimo september gepubliceerd waarbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van een zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR).

De invoering van deze UFR maakt de grondslag waarmee de pensioenfondsen hun verplichtingen in de toekomst berekenen minder gevoelig voor marktschommelingen. De nieuwe UFR maakt deel uit van het zogenoemde Septemberpakket waartoe eind september door het kabinet is besloten. Dit pakket bevat maatregelen die vooruitlopen op een nieuwe Pensioenwet en een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen waarvan voorzien is dat die in 2014 in werking zullen treden. De nieuwe kaders moeten bijdragen aan een meer toekomstbestendig pensioenstelsel.