IBAN Impact-Check helpt bedrijven op weg

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2012

Amsterdam 4 oktober – ‘IBAN heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. Bedrijven moeten nu actie ondernemen om op tijd klaar te zijn voor IBAN’. Dat is de boodschap van de najaarscampagne Over op IBAN die vandaag officieel van start is gegaan. Nieuwe resultaten uit het trendonderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) benadrukken de noodzaak om actief aan de slag te gaan. Waar het kennisniveau over IBAN duidelijk vooruit is gegaan, blijven de voorbereidingen van met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) op de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s nog achter.

Uiterlijk 1 februari 2014 gaan zowel bedrijven als consumenten gebruik maken van IBAN (International Bank Acount Number) als rekeningnummer. Ook krijgen we nieuwe Europese betaalstandaarden. Bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties moeten hun software en administratie aanpassen, zodat zij gebruik kunnen maken van de Europese standaarden voor incasso’s en overschrijvingen. Als zij niet op tijd klaar zijn, kunnen zij straks geen gebruik meer maken van het betalingsverkeer.
 
Bekendheid IBAN toegenomen, voorbereidingen MKB blijven achter
Nieuwe resultaten uit de SEPA-monitor ‘najaar 2012’ (noot 1) laten zien dat de bekendheid met IBAN onder MKB’ers en middelgrote bedrijven is toegenomen: 89% van de MKB’ers en 100% van de middelgrote bedrijven is bekend met IBAN. Ook heeft 57% van de MKB’ers een beeld van de veranderingen die de nieuwe betaalstandaarden voor het bedrijf meebrengen, terwijl een half jaar geleden slechts 30% dit had. Toch heeft nog steeds ruim een derde (37%) van de MKB’ers en 7% van de middelgrote bedrijven geen inzicht in de veranderingen die SEPA (noot 2) met zich meebrengt. Daadwerkelijke voorbereidingen worden bijna niet getroffen: ruim driekwart (78%) van de MKB’ers is nog niet begonnen met voorbereidingen voor de Europese standaarden voor incasso en 70% is onvoorbereid op de komst van de Europese standaarden voor overschrijvingen. Een kleine vooruitgang in vergelijking met de cijfers van een half jaar geleden, toen 80% van de MKB’ers geen voorbereidingen had getroffen voor de nieuwe incasso’s en 85% onvoorbereid was op de nieuwe overschrijvingen. Frank Elderson, directielid van DNB en voorzitter van het NFS (Nationaal Forum SEPA-migratie) over de resultaten van het onderzoek: “Bedrijven zijn aanzienlijk bekender met de overgang op IBAN, maar voornamelijk MKB’ers treffen nog te weinig voorbereidingen. Dat terwijl IBAN een grote impact kan hebben op het bedrijf.” 
 
 
IBAN Impact-Check
Ondernemers hebben niet altijd voldoende inzicht in de gevolgen van de overstap op IBAN voor het eigen bedrijf. Daarom heeft het NFS de ‘IBAN Impact-Check’ ontwikkeld. Dit is een online hulpmiddel op overopIBAN.nl dat bedrijven laat zien welke stappen genomen moeten worden om klaar te zijn voor de overgang op IBAN. De IBAN Impact-Check houdt daarbij rekening met de verschillende betalingsystemen die bedrijven kunnen hebben. Zo gaat er met de overgang op IBAN veel veranderen op het gebied van incasso’s. De aanpassingstijd die bedrijven nodig hebben varieert van enkele maanden tot maar liefst anderhalf jaar. Door het invullen van elf specifieke vragen komt de onderneming uit in één van de drie categorieën die aangeeft hoe groot de impact is en welke maatregelen de onderneming moet uitvoeren. De vragen hebben onder andere betrekking op het gebruik van software voor overboekingen, acceptgiro’s, batchtransacties en het gebruik van internetbankieren. De ondernemer krijgt kort uitleg over relevante zaken voor de onderneming en wordt opgeroepen om tijdig contact op te nemen met de bank of softwareleverancier.
 
Aftrap campagne
De najaarscampagne Over op IBAN werd afgetrapt tijdens de branche-organisatiedag van VNO-NCW, MKB Nederland en DNB. Frank Elderson, voorzitter van het NFS riep de brancheverenigingen op om actief de achterban te stimuleren om zo snel mogelijk te starten met de overstap op IBAN. Elderson werd hierbij gesteund door Richard van Zwol, Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën: “Grote ondernemers hebben al ervaren dat er meer werk aan de overstap op IBAN zit dan je op het eerste gezicht zou denken. En het is natuurlijk lastiger voor middelgrote en kleine ondernemingen om er tijd voor vrij te maken. Maar de inspanning is eenmalig en absoluut de moeite waard want Nederland verdient met z’n open economie veel geld aan het buitenland. En één Europese betaalmarkt maakt dat alleen maar gemakkelijker.”
 
Op uitnodiging van Van Zwol werd de eerste IBAN Impact-Check ingevuld door Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. De organisatie kwam uit in categorie 3, wat betekent dat de activiteiten voor de overstap op IBAN gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar in beslag nemen. Biesheuvel is niet verbaasd over de uitslag: “De stappen die uit de IBAN Impact-Check komen laten duidelijk zien dat het verstandig is om op tijd te beginnen. Wij zijn bij MKB-Nederland daarom al enige tijd druk bezig om de nodige activiteiten rondom IBAN, overschrijvingen en incasso's te organiseren en uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld de bank en softwareleverancier benaderd over de aanpassingen die nodig zijn.”
 
De najaarscampagne Over op IBAN
De voorlichtingscampagne Over op IBAN richt zich de komende maanden op het bedrijfsleven, omdat bedrijven ruim de tijd moeten nemen voor de verschillende stappen die zij moeten zetten. Door middel van radiocommercials, bannering en de campagnewebsite worden bedrijven geïnformeerd over de overgang op IBAN. In een speciale toolkit vinden bedrijven beeldmateriaal dat zij kunnen gebruiken voor hun eigen communicatie. Tijdens de presentatie van de campagne riep Frank Elderson de brancheorganisaties op om de achterban te wijzen op de noodzaak om tijdig met de voorbereidingen te starten.
 
 
Noot voor de redactie
De IBAN-migratie wordt in Nederland begeleid door het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS). Hierin zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties. Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt. Het NFS is door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opgericht om de overgang naar IBAN/SEPA goed te organiseren met commitment van betrokken partijen. Het NFS staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank.

 
 
Noot 1: In de SEPA-monitor worden de volgende definities voor groepen van bedrijven gehanteerd: MKB: 1-199 werknemers, middelgrote bedrijven: 200-999 werknemers, grote bedrijven: 1.000 en meer werknemers. 
Noot 2: Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area), waar we straks overal op dezelfde manier euro’s kunnen betalen. SEPA omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks op dezelfde manier plaatsvinden zijn er nieuwe, Europese standaarden in het betalingsverkeer.