Veilig en betrouwbaar betalingsverkeer is essentieel, des te meer in de drukke maand december

Nieuwsbericht
Datum 18 december 2012

In de maand december wordt traditioneel gezien veel gepind.  Op zaterdag 1 december heeft Equens, verwerker van het elektronische betalingsverkeer 10,5 miljoen transacties verwerkt.  In het drukste half uur, tussen 14:30 en 15:00 uur werd een piek bereikt van  gemiddeld 402 transacties per seconde (bron: Equens). In deze periode is het des te meer van essentieel belang dat het elektronische betalingsverkeer goed functioneert en dat er geen pinstoringen ontstaan.

Kerstinkopen

De beschikbaarheid van pinnen is voor zowel winkeliers als consumenten belangrijk. Pinnen speelt een steeds grotere rol in het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer. Het aantal pinbetalingen is in 2011 gestegen van 32% naar 35%, terwijl het afrekenen van aankopen met contant geld in diezelfde periode is afgenomen van 65% naar 62%. De waarde van de pinbetalingen overtreft die van de contante betalingen al jaren en was in 2011 gegroeid naar 60% van de totale bestedingen aan de toonbank.
Een pinbetaling vindt plaats via meerdere schakels. De kassa moet verbonden zijn met een betaalautomaat, de betaalautomaat moet aangesloten zijn op een netwerk en via dat netwerk aangesloten zijn bij de betalingsverwerker. Een storing kan zich voordoen bij verschillende schakels in de keten.

Bij storingen zorgt het niet kunnen pinnen voor maatschappelijk ongemak. Storingen in het betalingsverkeer is dan ook een belangrijk onderwerp in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, onder voorzitterschap van DNB. Op meerdere plekken in de betaalketen worden maatregelen genomen om de beschikbaarheid nog verder te verhogen. Zo wordt door de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de beschikbaarheid van de betaalketen, door het stimuleren bij ondernemers van het gebruik van zogenaamde dubbele telecomoplossingen. Dit houdt in, dat ondernemers worden gestimuleerd om hun betaalautomaat niet aan één netwerk, maar aan twee, verschillende, netwerken te koppelen.
 
Equens, verwerker van elektronisch betalingsverkeer, heeft 2 structurele verbeteringen doorgevoerd  die de operationele bedrijfszekerheid van elektronisch betalen vergroten. Equens heeft ervoor gezorgd dat alle betaalautomaten dynamisch op beide rekencentra zijn aangesloten. Dit betekent dat iedere individuele betaaltransactie steeds automatisch naar één van beide rekencentra wordt gerouteerd. Door ieder rekencentrum de helft van het elektronisch betaalverkeer te laten verwerken heeft een verdubbeling van de beschikbare capaciteit plaatsgevonden. Dit betekent dat zelfs tijdens piekverkoopdagen de rekencentra nog niet de helft van hun verwerkingscapaciteit gebruiken. Ondanks dat de elektronische betalingen over twee onafhankelijke rekencentra worden gerouteerd, worden bij de verdere verwerking de betaalstromen van beide rekencentra geïntegreerd, zodat de winkelier eenvoudig kan reconciliëren. Beide rekencentra zijn afzonderlijk in staat het volledige transactieaanbod te verwerken, ook bij uitval van een rekencentrum bij piekomstandigheden. De tweede structurele verbetering zorgt ervoor dat nieuwe software releases gefaseerd in gebruik worden genomen.

De Betaalvereniging Nederland heeft stappen gezet om ook het datacommunicatie-deel in de keten te verbeteren omdat is gebleken dat de telecomverbindingen op dit moment een relatief zwakke schakel in de pinketen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van de dataverbinding van de betaalautomaten, een verbetering van de communicatie in geval van een storing en meer transparantie voor winkeliers over kwaliteitsniveaus van netwerkdiensten. Vanaf 17 december heeft Betaalvereniging Nederland op haar website de kwaliteitsniveaus van verschillende gecertificeerde netwerkdiensten gepubliceerd. Die informatie kunnen ondernemers gebruiken wanneer zij een optimale netwerkdienst willen kiezen voor het koppelen van hun betaalautomaat.

Met al deze maatregelen zullen pinstoringen in de toekomst verder verminderd worden en zo kunnen consumenten en ondernemers met een gerust hart de drukke kerstperiode in.