Pensioensector ligt op koers met invoering SEPA/IBAN

Nieuwsbericht
Datum 24 januari 2013

Op 23 januari 2013 vond het seminar 'SEPA heeft meer gevolgen voor mijn pensioenfonds dan ik dacht?!' plaats, waar circa 100 bestuurders en uitvoerders van pensioenfondsen aanwezig waren. Tijdens dit seminar, een gezamenlijk initiatief van de Pensioenfederatie en DNB, deelden verschillende organisaties die vooroplopen hun concrete ervaringen met de migratie naar SEPA.

Kick van der Pol, voorzitter van de Pensioenfederatie gaf aan hoe belangrijk deze stap is voor de eenwording van de Europese betaalmarkt, maar ook dat er eerst nog een hoop werk verricht moet worden voordat het zo ver is. De invoering van het langere bankrekeningnummer (IBAN) en de Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s hebben immers een grote impact op alle pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties. De besturen van de pensioenfondsen zijn daarbij verantwoordelijk voor een goede invoering van SEPA, aldus Van der Pol.
 
Piek in zomer
Uiterlijk 1 februari 2014 moet iedereen in Nederland zijn overgestapt op de nieuwe standaarden en de grote pensioenfondsen al 1 juli 2013, in lijn met het Nationaal Migratieplan. Uit de migratiemonitor van DNB blijkt ook dat het merendeel van de pensioenfondsen in juni/juli van dit jaar wil overgaan. Uit dezelfde monitor blijkt echter dat een deel van de kleinere pensioenfondsen nog helemaal geen planning heeft: 14% nog niet voor de (Europese) overschrijving en 26% nog niet voor de (Europese) incasso. Deze situatie geeft zorg. Zeker als er ook geen uitvoerder is die voor het pensioenfonds de administratie voert. Zo snel mogelijk starten, was dan ook het devies, want er resteert anders te weinig tijd. 
 
Essentieel: afstemming met banken en softwareleveranciers
Een viertal sprekers van het Ahold Pensioenfonds, MN, de Algemene Pensioengroep (APG) en Syntrus Achmea beschreven de eigen vorderingen en ervaringen met de migratie en gaven aan welke leerpunten zij hebben voor anderen. De impact van SEPA werd daarmee goed inzichtelijk. Zo kwam naar voren hoe belangrijk het is om voldoende resources vrij te maken voor dit project. Ook kwam uit de presentaties naar voren dat er veel tijd en aandacht noodzakelijk is voor goede afspraken met banken en softwareleveranciers. Ook de keuzes werden helder beschreven, bijvoorbeeld voor gefaseerd migreren of voor één big bang. Maar voor welk scenario ook wordt gekozen: het is belangrijk om geen enkele concessies te doen aan het testen van de veranderingen, aldus de sprekers. 
 
Risico’s voldoende in beeld?
Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen, benadrukte bij de paneldiscussie dat de bestuurders van pensioenfondsen niet alleen moeten weten of hun uitvoeringsorganisatie wel op tijd klaar is. Ook moeten zij zich op de hoogte stellen van eventuele risico’s, op welke wijze deze risico’s worden beheerst door de uitvoeringsorganisatie en wat er gebeurt als de invoering toch onverhoopt tot problemen leidt. Coen Voormeulen, divisiedirecteur Betalingsverkeer en voorzitter van de Taskforce SEPA Nederland, concludeerde aan het eind van het seminar dat de pensioensector goed op koers is. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het belangrijk is om dit tempo vol te blijven houden de komende periode.  
 
Meer ervaringen
Meer informatie, zoals nieuwsberichten, de online IBAN Impact-Check, een template voor een uitgebreide impactanalyse en ervaringen van andere bedrijven die aan de slag zijn kunt u vinden op www.overopIBAN.nl.