DNB Occasional Study - Geringere beschikbaarheid marktfinanciering en hoge depositorente belangrijke verklaringen voor hoge hypotheekrente

Nieuwsbericht
Datum 1 maart 2013

De hoge besparingen van Nederlandse huishoudens slaan vooral neer bij de pensioenfondsen, die overwegend in het buitenland beleggen. Nederlandse banken zijn daardoor voor de financiering van hypothecair krediet in belangrijke mate aangewezen op de kapitaalmarkt, wat sinds het uitbreken van de kredietcrisis aanzienlijk moeilijker is geworden.

Dit prikkelt banken om een groter deel van de schaarse depositobesparingen naar zich toe te trekken, door een relatief hoge depositorente te bieden. De geringe beschikbaarheid van stabiele marktfinanciering en de hoge depositorente vormen belangrijke verklaringen voor de relatief hoge hypotheekrentes in Nederland, zo blijkt uit de Occasional Study 'Financieringsproblemen in de hypotheekmarkt'. De Nederlandse woningbezitter heeft daardoor nog nauwelijks kunnen profiteren van het zeer ruime monetaire beleid van de ECB. Een additionele verklaring voor de relatief hoge hypotheekrente vormt de afgenomen concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt, die naar verwachting echter van tijdelijke aard is. De nieuwe kapitaaleisen onder Bazel-III lijken op dit moment geen bepalende factor voor de hoogte van de hypotheekrentes in Nederland.