DNB publiceert rapport over gedrag in de bestuurskamers van financiële instellingen

Nieuwsbericht
Datum 19 maart 2013
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag het rapport Leading by example gepubliceerd. In dit rapport staan de belangrijkste bevindingen van het DNB-onderzoek naar gedrag in de bestuurskamers van financiële instellingen. DNB wil hiermee gedrag en cultuur hoog op de agenda krijgen bij alle instellingen.
 
Gedrag en cultuur hebben invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. Sinds 2011 is dit onderwerp daarom een speerpunt in het toezicht van DNB. In 2011 en 2012 heeft DNB onderzoeken uitgevoerd naar gedrag bij in totaal dertig banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het gedrag van de top van de organisatie stond centraal: bestuurders en commissarissen. Gekeken is naar leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en groepsdynamiek. 
 
Leading by example
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek staan in het vandaag verschenen rapport Leading by example. Het rapport geeft een generiek beeld van de resultaten, maar ook voorbeelden van ‘goed’ gedrag. Met deze voorbeelden biedt DNB financiële instellingen handvatten om gedrag in bestuurskamers en raden van commissarissen effectief te organiseren.
 
DNB hecht juist bij het onderwerp gedrag en cultuur waarde aan een dialoog met de sector. Op dinsdag 19 maart is daarom het seminar Leading by example georganiseerd. Daar heeft DNB haar onderzoeksresultaten met de sector gedeeld en hebben vertegenwoordigers van financiële instellingen geschetst hoe zij zelf  al werken aan gedrag en cultuur binnen de besturen.
 
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat instellingen laten zien belang te hechten aan hun eigen gedrag en cultuur. Aandacht voor dit onderwerp dient nog wel meer duurzaam te worden verankerd in de organisatie. Het volledige rapport is te downloaden via onderstaande link.  
 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Remko Vellenga (tel. nrs. 020-524 2712 en 06-524 96574).