Alle Ins & Outs van CCPs

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2013

CCP is de afkorting van central counterparty, oftewel centrale tegenpartij. Een CCP is betrokken bij de afwikkeling van effecten- en derivatentransacties, vooral als deze zijn uitgevoerd op een handelsplatform.

Logo CCP

Een kenmerk van deze transacties is dat de verplichtingen op een later tijdstip worden afgewikkeld dan de transactie plaatsheeft. De kans bestaat dat in de tussenliggende periode de koper of verkoper zijn verplichting niet kan nakomen, waardoor de andere partij ook in de problemen kan komen. Om dit te voorkomen plaatst de CCP zich, zodra de transactie is uitgevoerd, tussen koper en verkoper en wordt daarmee voor beide de tegenpartij. De CCP gaat de transactie clearen: administreren, salderen en garanderen.

 

DNB heeft een brochure uitgebracht over CCPs, Hierin komt onder meer aan bod hoe een CCP werkt. Ook worden actuele onderwerpen behandeld, zoals de rol die een CCP kan spelen bij het beteugelen van een nieuwe financiƫle crisis en samenwerkingsverbanden tussen CCPs.