Consumenten dienen zich bewust te zijn van de risico's van virtuele valuta

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2013

De opkomst en toenemende populariteit van virtuele valuta's (als bitcoin, litecoin, etc.) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) met aandacht gevolgd.

De ontwikkelingen rond virtuele valuta's gaan snel. Op dit moment is de stand van zaken als volgt: virtuele valuta's vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB houdt zodoende geen toezicht op deze virtuele valuta's. Evenmin houdt zij toezicht op ondernemingen die hierin handelen. DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich dienen te realiseren welke risico's zij lopen wanneer zij valuta's als bitcoin aanschaffen. De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing.