DNB legt bestuurlijke boete op van EUR 17.500,- aan Stichting Pensioenfonds Loodswezen

Nieuwsbericht
Datum 17 juni 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 juni 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 17.500, - aan Stichting Pensioenfonds Loodswezen, gevestigd te Hoek van Holland, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften .

Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Loodswezen artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de rapportage set Reglementen (FTK Reglementen K602) niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend.  

Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds Loodswezen.  

Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).